AGOLADA

Capital: Agolada
Localidade: AGOLADA
Comarca: Deza
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36520
CIF: P3602000F
Superficie: 147.8 KM²
Poboación: 2254 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 26/12/2018
Enderezo:

Praza do Concello S/N

Teléfono: 986788062
Correo electrónico: concello@agolada.es
Fax: 986788190
Coordenadas da Casa do Concello: 4276316086236570;-8019077946345870
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES