CAMBADOS

Capital: Cambados
Localidade: CAMBADOS
Comarca: O Salnés
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36630
CIF: P3600600E
Superficie: 23.4 KM²
Poboación: 13681 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/06/2018
Enderezo:

Praza do Concello Nº 1

Teléfono: 986520902
Correo electrónico: alcaldia@cambados.es
Fax: 986524866
Coordenadas da Casa do Concello: 42515366;-8814597
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 25/06/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES