CAMPO LAMEIRO

Capital: A Lagoa
Localidade: CAMPO LAMEIRO
Comarca: Pontevedra
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36110
CIF: P3600700C
Superficie: 63.8 KM²
Poboación: 1723 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 26/06/2020
Enderezo:

A Lagoa Praza da Provincia de Pontevedra Nº 1

Teléfono: 986752034
Correo electrónico: oficinas@campolameiro.com
Fax: 986752084
Coordenadas da Casa do Concello: 42540358;-854404
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 20/03/2020