MEAÑO

Capital: As Covas
Localidade: MEAÑO
Comarca: O Salnés
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36968
CIF: P3602700A
Superficie: 27.8 KM²
Poboación: 5258 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 17/04/2019
Enderezo:

Campo da Feira Nº1

Teléfono: 986747585
Correo electrónico: concellodemeano@concellodemeano.com
Fax: 986747391
Coordenadas da Casa do Concello: 42444278;-8781778
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 21/03/2019
MODIFICACIÓNS POSTERIORES