MONDARIZ

Capital: Mondariz
Localidade: MONDARIZ
Comarca: O Condado
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36870
CIF: P3603000E
Superficie: 85.1 KM²
Poboación: 4444 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 24/02/2021
Enderezo:

Praza Merouces 16

Teléfono: 986664306
Correo electrónico: info@concellodemondariz.com
Fax: 986656006
Coordenadas da Casa do Concello: 422344261715785;-845539812167658
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 29/12/2020