PONTEAREAS

Capital: Ponteareas
Localidade: PONTEAREAS
Comarca: O Condado
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36860
CIF: P3604200J
Superficie: 125.6 KM²
Poboación: 23154 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 16/10/2020
Enderezo:

Xardíns da Xiralda S/N

Teléfono: 986640000
Correo electrónico: info@ponteareas.gal
Fax: 986660647
Coordenadas da Casa do Concello: 42174514;-8505405
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 13/08/2020