REDONDELA

Capital: Redondela
Localidade: REDONDELA
Comarca: Vigo
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36800
CIF: P3604500C
Superficie: 52.1 KM²
Poboación: 28937 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/05/2018
Enderezo:

Alfonso XII 2

Teléfono: 986400300
Correo electrónico: alcaldia@redondela.es
Fax: 986403894
Coordenadas da Casa do Concello: 42283782;-8609041
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 15/05/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES