SALCEDA DE CASELAS

Capital: Esfarrapado
Localidade: SALCEDA DE CASELAS
Comarca: Vigo
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36470
CIF: P3604900E
Superficie: 35.9 KM²
Poboación: 9421 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 18/01/2019
Enderezo:

Praza do Concello S/N

Teléfono: 986349003
Correo electrónico: alcaldia@salcedadecaselas.es
Fax: 986347401
Coordenadas da Casa do Concello: 4210221154252360;-8557818013830450
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 11/01/2019
MODIFICACIÓNS POSTERIORES