SALVATERRA DE MIÑO

Capital: Castelo
Localidade: SALVATERRA DE MIÑO
Comarca: O Condado
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36450
CIF: P3605000C
Superficie: 62.5 KM²
Poboación: 10274 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 04/10/2018
Enderezo:

Praza da Constitucion S/N

Teléfono: 986658082
Correo electrónico: info@concellodesalvaterra.org
Fax: 986658360
Coordenadas da Casa do Concello: 42083279219793600;-8498224693937570
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 26/09/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES