SANXENXO

Capital: Sanxenxo
Localidade: SANXENXO
Comarca: O Salnés
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36960
CIF: P3605100A
Superficie: 45.1 KM²
Poboación: 17854 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 09/07/2018
Enderezo:

Consistorio 4-6

Teléfono: 986720075
Correo electrónico: info@sanxenxo.org
Fax: 986721022
Coordenadas da Casa do Concello: 42400196;-880676
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 05/07/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES