VALGA

Capital: Ponte Valga
Localidade: VALGA
Comarca: Caldas
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36645
CIF: P3605600J
Superficie: 40.6 KM²
Poboación: 5704 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 20/07/2018
Enderezo:

Avda. Coruña Nº 14

Teléfono: 986559456
Correo electrónico: concello.valga@eidolocal.es
Fax: 986559455
Coordenadas da Casa do Concello: 42699605;-8648566
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 16/07/2018