A GUARDA

Localidade: A GUARDA
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36780
Poboación: 9998 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 30/11/2021
Enderezo:

Praza do Reló Nº1

Teléfono: 986610000
Correo electrónico: aguarda@aguarda.es
Fax: 986610283
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
Data: 16/11/2021
Ligazón:
MODIFICACIÓNS POSTERIORES