MUROS

Localidade: MUROS
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15250
Poboación: 8251 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 16/02/2022
Enderezo:

Curro da Praza, 1

Teléfono: 981826050
Correo electrónico: correo@muros.gal
Fax: 981762257
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
Ligazón: