PORTOMARÍN

Localidade: PORTOMARÍN
Provincia: Lugo
Código Postal: 27170
Poboación: 1345 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 16/02/2022
Enderezo:

Praza do Camiño 1

Teléfono: 982545070
Correo electrónico: infoportomarin@concellodeportomarin.es
Fax: 982545104
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS
MODIFICACIÓNS POSTERIORES