MELÓN

Capital: Melón
Localidade: MELÓN
Comarca: O Ribeiro
Provincia: Ourense
Código Postal: 32411
CIF: P3204700C
Superficie: 53.2 KM²
Poboación: 1123 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 25/01/2023
Enderezo:

Rua Calvo Sotelo Nº 1

Teléfono: 988481620
Correo electrónico: melon@inorde.com
Fax: 988481791
Coordenadas da Casa do Concello: 42.257395;-8.2160881
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 27/12/2022