O PORRIÑO

Capital: O Porriño
Localidade: O PORRIÑO
Comarca: Vigo
Provincia: Pontevedra
Código Postal: 36400
CIF: P3603900F
Superficie: 61.2 KM²
Poboación: 20408 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 15/02/2024
Enderezo:

Antonio Palacios, 1

Teléfono: 986335000
Correo electrónico: alcaldia@porrino.com
Fax: 986335850
Coordenadas da Casa do Concello: 42.160874,-8.615277
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS